Concurs Fira Antoni 2016

Ubicació: Barcelona. Barri de Sant Antoni

Promotors: AJAC (Associació de Joves Arquitectes de Catalunya)

                     SAC ( Federació de Comerciants del Barri de St. Antoni)

Execució: Juny 2016

Proposta guanyadora del Concurs d'idees Firantoni 2016

Equip guanyador: Josep  Maria  Campistron, Raimon  Brustenga, Xavier  Mayné i Patricia  Maymón 

El jurat ha valorat molt positivament la imatge generada en la proposta. El fet d’utilitzar un sol material, sense adulterar, per resoldre tota la proposta i la creació de recorreguts interiors a la fira en diagonal respecte al carrer, creant així un cosit entre les voreres del carrer urgell, facilitarà la permeabilitat de la fira. En definitiva resulta una proposta plàsticament molt atractiva i d’una solució compositiva minimalista i oberta.

Show More

© 2019 by Campistron Arquitectes·Enginyers